Information Area

News


Title Sort ascending Sort descending Description Sort ascending Sort descending Date Uploaded Sort ascending Sort descending Attachment Sort ascending Sort descending
Stedina ghal laqgha dwar ix-Xiri Pubbliku / Invitation to Attend a Meeting about Public Procurement Lill-Operaturi Ekonomici Stedina biex tattendu ghal-laqgha dwar ix-Xiri Pubbliku li ser issir nhar it-Tnejn, it-2 ta’ Mejju fil-5.30pm fl-MFCC, Ta’ Qali. Jekk interessat li tattendi, jekk joghgbok ikkonferma l-partecipazzjoni tieghek billi tibghat email fuq diane.padley@gov.mt jew iccempel fuq 25670121 (hinijiet ta’ l-ufficcju) sa ghada, il-Gimgha, it-22 ta’ April, 2022. Grazzi u tislijiet IT Unit Dipartiment tal-Kuntratti ---------------- To All Economic Operators You are invited to attend for a meeting about Public Procurement that is being held on Monday, 02nd May, 2022 at MFCC, Ta’ Qali. If you are interested, please confirm your participation by sending an email to diane.padley@gov.mt or call on 25670121 (during office hours) by tomorrow, Friday, 22nd April, 2022. Thanks and regards IT Unit Department of Contracts 21/04/2022 Public Service Week 2022.pdf